Mekanik Tesisat

 
 • Buhar Hatları
 • Kızgın Yağ Hatları
 • Isıtma-Soğutma Hatları
 • Basınçlı Hava Hatları
 • Ürün Hatları
 • Yangın Tesisatı
 

KIZGIN YAĞ HATLARI 
 
Kızgın yağ sistemleri, endüstriyel tesislerde diğer alternatif akışkanların ulaşamayacağı yüksek sıcaklıklardaki akışkan ihtiyacını, düşük basınçta karşılamak için kullanılan sistemlerdir. Yüksek sıcaklıklarda ısı üretimi ve transferi, verimli ve güvenli bir şekilde kızgın yağ sistemleri ile sağlanabilmektedir.

 
Kızgın Yağ Hatlarının Tercih Edilme Sebepleri;
 • Sıcaklık kontrolünün iyi yapılabilmesi
 • Yüksek verimli olması
 • Düşük bakım maliyetleri
 • Sistem hat basıncının düşük olmasından dolayı, güvenli olması
 • Sistemin uzun ömürlü kullanılabilmesi
 • Kızgın yağ eşanjörleri sayesinde, proseste ihtiyaç duyulan buhar ihtiyacının da karşılanabilmesi
 • Yüksek sıcaklıklarda ve düşük basınçlarda çalışabilmesi
 • Doğru kullanımda korozyona neden olmaması
 • Hava ısıtıcısı gibi ısı geri kazanım sistemleri ile kazan verimini yükseltmede veya  işletmenin sıcak su ve hava ihtiyaçlarını karşılamada kullanılabilmesi

BASINÇLI HAVA HATLARI
 
 • Basınçlı hava tesisatlarındaki hava kaçaksız, kuru, temiz ve en düşük basınç kaybı ile kullanılmalıdır.
 • Basınçlı hava tesisatının elemanları; kompresör, filtre, kurutucu, hava deposu ve tesisat boru ve armatürleridir. Bu kullanılacak armatürlerin ve tesisat borularının gerekli basınç sınıfında ve gerekli çaplarda olması gerekmektedir.
 • Doğru projelendirilmeyen sistemlerde hava basıncında azalma ve de hava tesisatında yoğuşma meydana gelmesinden dolayı su oluşacaktır.
 • Bu da makinelerde bulunan pnömatik ve hidrolik elemanların korozyonuna sebebiyet verir.
 • Firmamız bu konuda deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir.