Aksiyel Fanlar

Aksiyal tip fanlarda basınç farkı oluşturularak meydana gelen havanın hareketi eksenel yöndedir. Aksiyal tip fanlar pervane kanatlı tip, silindir kanat tip ve kılavuzlu silindir tip olmak üzere üç kısma ayrılır.
 
  • Pervane kanatlı tip: Alçak, orta ve yüksek basınçlı genel ısıtma, havalandırma ve klima uygulamalarında kullanılırlar.
  • Silindir kanat tip: Alçak ve orta basınçlı sistemlerde ve kurutma ve boyama kabinlerinin egzozlarında kullanılırlar.
  • Kılavuzlu silindir tip: Alçak statik basınçlı, büyük hava debileri için kullanılırlar.
 
Kullanım Alanları

Duman ve egzos gazının yoğun bulunduğu alanlarda, tozlu yerlerde, soğutma kulelerinde, patlayıcı ve yanıcı özelliğe sahip gazların yoğun olarak bulunduğu tesis alanlarında ve asitli ortamlarda özellikle tercih edilir.  Dökümhanelerde, atölyelerde de endüstriyel tesislerde ve yüksek emişin gerekli olduğu mutfaklarda da kullanılır.