Klima Santrali

Kullanım Amacı;
 
 • Kapalı bir mahaldeki havanın sıcaklığının ve neminin istenilen sınır şartlarda tutulması
 • Kapalı mahaldeki kişilerin ihtiyacı olan temiz havanın sağlanması
 • Mahal havasında bulunan katı partiküller, gazlar ve mikroorganizmaların tutulması amacı ile kullanılır.
 
Bileşenleri;
 • Damperli hava karışım hücresi
 • Filtre hücreleri
 • Isıtıcı batarya
 • Soğutucu batarya
 • Nemlendirici
 • Isı geri kazanım ünitesi
 • Kimyasal nem alıcı ünite
 • Emiş ve üfleme hücreleri
 • Fan hücreleri
 • Susturucu
 
Klima santralini oluşturan bu hücreler mahal özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda klima santrallerinde farklı şekillerde dizayn edilmektedir.
 
KLİMA SANTRALİ STANDART HÜCRE DİZİLİŞİ ve ÖZELLİKLERİ
 
 • Aspiratör Hücresi
 • Karışım Hücresi
 • Ön Filtre Hücresi
 • Hassas Filtre Hücresi
 • Isıtıcı Batarya Hücresi
 • Soğutucu Batarya Hücresi
 • Vantilatör Hücresi
 
 
Klima santralleri seçilirken serbest kesitteki hava hızı 2m/s, batarya hava geçiş yüzeyindeki hava hızı 2,5m/s altında tutulmaktadır. Emiş damperlerindeki hava hızı 5 m/s altında, vantilatör üfleme ağzındaki hava hızları 11 m/s altında tutulmaktadır. Vantilatör ve aspiratör hücrelerinde aydınlatma ve gözetleme camı standart olarak bulunmaktadır.
 
Klima Santrali Karakteristik Özellikleri ( TS EN 1886 )
 
En Büyük Nispi Sehim    : D1
Sızdırmazlık Sınıfı            : L2 (F9)
Isıl Geçirgenlik Sınıfı       : T3
Isı Köprüleme Sınıfı        : TB3 
 
Karkas
 
Hücre iskeleti çelik veya alüminyum profillerden imal edilmektedir. Bu profiller köşelerde sert plastik profiller veya döküm alüminyum köşe parçaları ile birbirine bağlanmaktadır

   

Panel Yapısı
 
Gövdeyi oluşturan panel çift cidardan oluşmakta ve santralin dış yüzeyi PVC kaplı veya elektrostatik toz boyalı sacdan, iç yüzeyi ise galvaniz veya isteğe bağlı paslanmaz sacdan imal edilmektedir. Isı ve ses izolasyonu için poliüretan, cam yünü veya kaya yünü kullanılır. İzolasyon kalınlığı ısı iletkenlik katsayısı kaset üzerindeki yüzeyindeki yoğuşma esas alınarak belirlenmektedir.
Gövdeyi oluşturan paneller sabit olarak kullanıldığı gibi servis kapağı olarakta kullanılabilmektedir. Servis kapısı olarak kullanılan paneller menteşe ve kol mekanizmaları ile donatılmaktadır.
 
Hücre yapısı, hücre hava sızdırmazlığı ve mekanik dayanımı EN 1886 standardına göre hesaplanmakta ve test edilmektedir.
 
Fan-Motor Hücreleri
Havalandırma sistemindeki basınç kayıp değerlerine bağlı olarak fan seçimi yapılmaktadır. Statik ve dinamik balansı alınmış, yüksek verimli, sessiz ve çift emişli fanlar kullanılmaktadır.
Elektrik motorları IP54 korumalı, F izolasyon sınıfı, 380V ve 50 Hz’dir.
Radyal fanlar ve elektrik motorları aynı şase üzerine monte edilmekte ve oluşan vibrasyonu önlemek için şase altına kauçuk veya yaylı izolatörler monte edilmektedir. Fan hücresi çıkış ağzı ile radyal fan emiş – atış ağzı arası, sızdırmaz kauçuk contalı sac flanşlı esnek bağlantı elemanı ile irtibatlanmıştır. 
Isıtma – Soğutma Bataryaları 

Isıtıcı ve soğutucu bataryalar kullanım amacına ve akışkanın özelliğine göre, bakır boru alüminyum kanat veya çelik boru-çelik kanatlı olarak imal edilmekte ve tüm bataryalar imalatların tamamlanmasına müteakip uygun basınç altında hidrostatik teste tabi tutulmaktadır. Bataryalar, hücre içerisinde kolay müdahale edilebilecek şekilde düzenlenmiş kızaklar üzerine monte edilmektedir. Soğutucu bataryaların alt kısmına konulan yoğuşma suyu tavaları, standart olarak paslanmaz sacdan imal edilmektedir.
Batarya sıra sayısı arttıkça arka sıralarda birim yüzeyden alınan kapasitelerin izafi olarak düşmesi sebebi ile verimliliği artırmak için mümkün olan en düşük sıra sayısında imalat yapılmaktadır.
Cebri sirkülasyonlu hava ısıtma ve soğutma bataryaları ENV 1216 normunda tasarlanmaktadır.
 
 
Isı Geri Kazanım Ünitesi
 
Isı geri kazanım üniteleri alüminyum plakalardan imal edilmekte, yüksek ısı transfer katsayısı ve geniş yüzey alanı sayesinde santrale alınan taze hava ile dışarı atılan egzost havası arasında etkin bir ısı transferi sağlanmaktadır. Plakalar korozyona dirençli 0,1mm-0,2mm alüminyum folyodan veya özel plastik levhadan imal edilmektedir. Ünite basınç kayıpları 200Pa’ı geçmeyecek şekilde tasarım yapılmaktadır. Isı geri kazanım ünitesi verimliliği %45-%60 arasındadır. Isı geri kazanım verimliliği TS EN-308’e göre belirlenmektedir. 

   


Nemlendirici
 
Standart panellerden mamül hücreler içinde kapasiteye bağlı olarak dizayn edilmiş su dağıtım boruları, su polverizayonunu maksimum düzeyde sağlamak üzere özel dizayn sert PVC malzemeden mamul fıskiyeler, kapasiteye bağlı olarak uygun çapta seçilmiş galvaniz borudan mamül emiş, boşaltma, taşıma ve besleme bağlantı ağızları, su sürüklenmesini engellemek amacıyla PVC malzemeden veya paslanmaz malzemeden mamül damla tutucu ve gözetleme camından oluşmaktadır.
 
 
KLİMA SANTRALİ KONFİGRASYON ÖRNEKLERİ 


Çift katlı karışım havalı klima santrali %100 Taze havalı rotorlu ısı geri kazanım üniteli klima santrali Çift katlı %100 taze havalı run-around ısı geri kazanım bataryalı klima santrali Tek katlıkarışım havalı run-around ısı geri kazanım bataryalı klima santrali