Jet Pulse Filtre

Çalışma prensibi
 
 • Vantilatörün yarattığı vakum ile tozlar havalandırma kanalları vasıtasıyla davlumbazdan filtre hücresine girerler. Filtreleme torbanın dış yüzeyinden iç yüzeyine doğru yapıldığından toz partikülleri torbanın dış yüzeyinde filtrelenir. Temizlenmiş gazlar ise filtre dış yüzeyinden filtre iç yüzeyine geçerek vantilatörün yapmış olduğu egzoz ile filtre ünitesini terk ederek atmosfere atılır.
 
 • Filtrelerin dış yüzeyinde biriken tozlar ise basınçlı hava üfleyen patlaç sistemi yardımı ile titreşim ve ters basınç uygulanarak tozların filtre yüzeyinden dökülmesi sağlanır. Dökülen tozlar bunkerin alt kısmından hava kilidi ve helezon götürücü ile veya kova, torbada biriktirilerek dışarı atılır.
 
 • Basınçlı havanın belirli periyotlar ile filtre torbasına püskürtülmesi, selenoid valflere süresi ayarlanabilir timer vasıtası ile sinyal gönderilerek yapılır. Torbaların montajı veya değiştirilmesi filtre üst kabağı açıldıktan sonra üstten yani temiz taraftan yapılır.
 
 • Filtre torbası, genelde akrilik, meta-aramid (nomex) veya polyester iğneli keçeden olup, silindir seklindeki torba kafesi çevresini saran torbaya iskelet vazifesi görür. Torba, kafes ve venturi komple bir ünite olarak delikli plaka üzerindeki yine venturi seklinde olan ve plakaya perçinli parça üzerine otururlar. Üfleme boruları ve borular üzerindeki üfleme delikleri her sıra torba grubunun üzerine monte edilmiştir.
 
 • Üfleme delikleri venturi boğazına gelecek şekilde her venturi üzerinde merkezlenmiştir. Tozlu gaz veya hava filtre içine, vakum ve basınç ile girdiğinde temizleme sistemi aşağıdaki gibi çalışır.
 
 • Elektronik program ünitesi timer (normalde kapalı) pilot selonoid valfa enerji sinyalini gönderir ve açılmasını temin eder.
 
 • Diyafram valf içindeki basınçlı hava pilot valfın açılması sonucu boşalır. Çok kısa süreli çalışma ile 7kg/cm² basınçlı hava ani olarak basınçlı hava tüpünden üfleme borusuna ve oradan da üfleme deliklerinden venturiler boğazına ve torbalara geçer.
 
 • Venturiden geçiş sırasında sekonder havayı da beraberinde sürükler. Böylece o sıradaki bütün torbalar tamamıyla temizlenmiş olur.
 
 • Filtre gövdesi tamamıyla toz sızdırmaz olup delikli plaka tarafından alt ve üst olmak üzere 2 bölmeye ayrılmıştır. Alt bölme filtre silindirleri ile dolu olup tozlu hava bölümünü biriktirme ve bosaltma hoperiden ibarettir.
 
 • Hoper altında hava kilidi vazifesi gören rotary valf, çiftli flap gibi sızdırmazlık temin edecek ünite bulunur.
 
 • Üst gövde üfleme borularını muhafaza eder, selonoid ve diyafram valfları taşır ve filtrenin temizlenmiş gaz egzoz çıkısı bu bölmedir. Difüzör yüksek hızlı top partiküllerinin darbe tesirini absorbe eder, giriş hava veya gazının dağıtılmasını temin eder.