İzolasyon

Uygulamalar
 
 • Sıcak Boru Hattı İzolasyonu
 • Soğuk Boru Hattı İzolasyonu
 • Yangın ve Hidrant Hattı İzolasyonu
 • Kazan -Tank İzolasyonu
 • Ekipman İzolasyonu
 • Vana Ceketi
 • Hava Kanalı İzolasyonu
 • Akustik Ses Yalıtımı
 
     ISI YALITIMI NEDİR?

Isı yalıtımı, farklı sıcaklıklardaki iki ortam arasında ısı kayıp ve kazançlarını azaltarak enerji kazanımı sağlamak için yapılmaktadır.

 
ISI YALITIMININ ÖNEMİ

21.yüzyılda endüstrileşme yolunda tüm dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli atılımlar olmaktadır. Endüstriyel tesislerdeki üretim sürecinde enerji maliyetleri ihmal edilemez bir sorun haline gelmiştir. Enerji maliyetlerinin düşürülmesinde alternatif enerji kaynakları kullanıldığı gibi izolasyon uygulaması da önemli bir yer tutmaktadır. İşletmelerdeki izolasyon uygulamaları ile enerji kayıplarını minimize edilerek çok büyük enerji tasarrufları elde edilmektedir.

 
ISI YALITIM MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

• Düşük ısı iletkenlik katsayısı
• Yüksek buhar difüzyon direnç katsayısı
• Kullanım sıcaklık aralığı
• Yangın dayanımı
• Sağlığa etkileri
• Gözenek yapısı
• Elastikiyet ve uygulama kolaylığı
• Mekanik dayanım ve boyutsal kararlılık
• Geri dönüştürülebilir olması
• Yoğunluk
• Atmosferik şartlar ve asitlere karşı dayanıklılık
 

AKIŞLAN SICAKLIĞINA GÖRE KULLANILAN YALITIM MALZEMLERİ NELERDİR?

Soğutma ve Fan-coil hatlarında buhar difüzyonuna gösterdiği yüksek direnç nedeniyle elastrometik kauçuk köpüğü kullanılmaktadır. Ilık hatlarda ise tüm yalıtım
malzemeleri kullanılabilecek olmasına karşın genellikle taş yünü, kauçuk köpüğü ve cam yünü kullanılmaktadır.

Sıcak hatlarda ise yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle 200 oC’ye kadar camyünü ve taş yünü, 700 oC’ye kadar taş yünü ve daha yüksek sıcaklıklarda ise seramik yünü kullanılmaktadır.


TERMAL ANALİZ
 
 • Isı Kayıp Kazanç Hesaplamaları
 • İzolasyon uygulamaları sonrası termal kamera ile ısı analizi ölçümleri,
 • Isı kayıp ve kazançları ile ilgili görsellerle desteklenmiş ayrıntılı rapor,
 • Yıllık enerji ve maliyet hesaplamaları,
 • Uygun yalıtım malzemesi seçimi